Polityka prywatności

OGÓLNE WARUNKI DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Niniejsza polityka prywatności określa przetwarzanie udostępnionych przez Państwa danych osobowych, zasad ich zabezpieczania oraz określenie przysługujących Państwu w tym zakresie praw, pozyskanych przez sklep internetowy www.alteroz.pl   

Administratorem Państwa danych osobowych jest ALTEROZ PRZECZÓW 55N 46-100 NAMYSŁÓW

Dane przetwarzane są z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO, tzn. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ( EU )  2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2017.

 1. Firma ALTEROZ z siedzibą Przeczów 55n 46-100 Namysłów jest administratorem Państwa danych osobowych.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z firmą pod adresem e-mailem info@alteroz.pl bądź pisemnie na adres firmy.
 3. Jako administrator firma będzie przetwarzać Państwa dane osobowe w celach wypełnienia obowiązków prawnych wymaganych w firmie ALTEROZ oraz realizacji zamówień.
 4. Przysługuje Państwu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, natomiast wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 5. Otrzymane dane osobowe będą przechowywane w okresie realizacji zamówienia, jego dostawy, nie dłużej niż wymagany czas regulowany przez ustawy handlowe lub do czasu usunięcia wymaganych przepisami prawnymi.
 6. Wszelkie dane osobowe gromadzone są na zasadzie pełnej dobrowolności.
 7. Dane przetwarzane dla celów związanych z rejestracją będą przetwarzane do czasu ewentualnego usunięcia konta.
 8. Klient może nie wyrażać zgody na podanie danych osobowych w trakcie rejestracji i składania zamówienia, natomiast Administrator może nie przyjąć zamówienia lub nie być w stanie wykonać umowy na żądanie klienta.
 9. Przy okazji odwiedzin sklepu internetowego w sposób automatyczny zbierane są niektóre Państwa dane osobowe przez tak zwane pliki cookies. Służą one do tego, aby wizyta na naszej stronie internetowej była bardziej przyjazna dla użytkownika oraz bezpieczniejsza.
 10. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych, w szczególności zabezpiecza danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 11. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo:
  – dostępu do danych
  – usunięcia danych
  – sprostowania danych
  – ograniczenia przetwarzanych danych
  – prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo do aktualizacji lub zmiany poszczególnych postanowień polityki prywatności bez konieczności uprzedniego informowania. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie polityki prywatności firmy przed skorzystaniem z naszej oferty.